چگونه پیغام خاصی را منحصراً در صفحه نتایج و یا منحصراً در بالای آزمون نمایش دهیم؟

در تستا ۳٫۴٫۳ به بعد، پیغام بالای آزمون یک تغییر جالب داشته است: اگر می‌خواهید دراین باکس، یک عبارت یا پیغام خاص را کاربر فقط بعد از آزمون در صفحه نتایج (کارنامه) مشاهده کند، آن پیغام را در «پیغام بالای آزمون» تایپ کنید و فقط ابتدای آن علامت /* و انتهای آن، علامتِ */ را … ادامه خواندن چگونه پیغام خاصی را منحصراً در صفحه نتایج و یا منحصراً در بالای آزمون نمایش دهیم؟