چگونه امکان ثبت نام را در تستا ۳ کلاً غیرفعال کنیم؟

ممکن است شما بخواهید فقط کاربرانی که خودتان در بخش مدیریت تعریف کرده‌اید در سیستم موجود باشند و هیچ کس نتواند از صفحه اول سایت در تستا ثبت نام کند. ما چون حدس می‌زدیم برخی افراد این امکان را نیاز داشته باشند، در مورد آن هم راهی تعبیه کرده‌ایم. برای غیرفعال کردن ثبت نام، در […]

Read More

چگونه چندین نام کاربری را با هم انتخاب و کپی کنیم؟

ممکن است در تستا ۳ بخواهید مثلاً ۲۰ نام کاربری را با هم کپی کنید و در بخش «اجازه دادن به داوطلب جهت شرکت در آزمون» کپی کنید تا آن‌ها اجازه شرکت در آزمون داشته باشند. (طبیعتاً یکی یکی کپی کردن آن‌ها سخت است) برای این کار، ابتدا به لیست داوطلبان بروید. ۱- اگر فرضاً […]

Read More