هنگام نصب، پیغام «تستا پیش از این نصب شده…» نمایش می‌دهد

اگر هنگام نصب تستا یا نمرا با پیغام زیر مواجه می‌شوید: سیستم پیش از این نصب شده است! اگر شما مدیر سیستم هستید، لطفاً این پوشه (یعنی پوشه install) را برای حفظ امنیت سیستم، پاک نمایید. این مشکل به خاطر تفاوت در نسخه PHPهای سرورها است. برای رفع مشکل، فایل index.php که در پوشه install […]

Read More

رفع یک مشکل: هیچ سؤالی در آزمون نمایش داده نمی‌شود!؟

اگر هنگام ورود به آزمون هیچ سؤالی مشاهده نمی‌شود، معمولاً به این دلیل است که شما در هنگام تعریف آزمون، آزمون را «چند-درسی» در نظر گرفته‌اید اما هنوز هیچ درسی تعریف نکرده‌اید و سؤالات دروس را مشخص نکرده‌اید. راه رفع مشکل: اگر آزمون شما چند-درسی نیست و اشتباهاً این گزینه را انتخاب کرده‌اید، آزمون را […]

Read More