بله. امکان ارتقا به نسخه PaidPanel با پرداخت مابه‌التفاوت هست.