هر کاربر با خرید تستا، دو کلید دریافت می‌کند که یکی از آن‌ها برای استفاده لوکال می‌باشد. یعنی نصب به صورت لوکال برای کسی که تستا را خریداری کرده باشد (و نه دیگران)، ایرادی ندارد.