همچون بسیاری از سیستم‌های مطرح دنیا، حذف کپی‌رایت فقط به شرطی مجاز است که خریدار مبلغی را اضافه‌تر بپردازد. ما مبلغ حذف کپی‌رایت برای هر دو نسخه از تستا را ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌ایم که باید به صورت جداگانه پرداخت شود.