تستا وابسته به دامنه هست. پس اگر هاست رو هر چقدر هم تغییر بدید مشکلی پیش نمیاد.
هر خریدار نهایتاً می‌تواند یک بار دامنه خود را تغییر دهد و با تضمین اینکه تستا بر روی دامنه اول به هیچ وجه استفاده نخواهد شد، کلید جدیدی دریافت کند. اگر مجدداً دامنه تغییر کرد، باید کلید جدیدی خریداری شود.