بستگی به تعداد بازدید از سایت شما و یا تعداد عکس‌هایی که در سؤالات به کار می‌برید دارد. اما احتمالاً ۱۰۰ مگابایت فضا هم برای شما کفایت کند.