هر کاربر فقط مجاز است تستا ۳ را بر روی یک سایت نصب کند. اما بر روی آن سایت، هر چند بار که خواست می‌تواند (مثلاً در چندین زیردامنه) نصب کند. یعنی کلیدی که هنگام خرید به شما داده خواهد شد مختص سایت شماست و بر روی سایت دیگران کار نخواهد کرد. بنابراین، هنگام خرید، حتماً باید آدرس سایتی که قصد نصب بر روی آن‌را دارید اعلام کنید تا کلید خاص آن سایت ارسال شود.