مشکلی در این زمینه مشاهده نشد. هر کاربر بعد از امتحان دادن می‌بایست روی دکمه‌ی خروج بالا‌سمت راست صفحه کلیک کند.
اگر منظورتان امتحان دادن چند کاربر به طور همزمان از یک رایانه هست شما باید برای هر کاربر از یک مرورگر متفاوت استفاده کنید …